Naprawy

Wykonujemy wszelkie przeróbki i naprawy witraży świeckich i lamp.

Napraw uczymy też na naszych kursach.
Najbardziej spektakularna nasza rekonstrukcja to historyczny witraż z pałacu Gayera w Łodzi pokazujący uruchomienie u Gayera pierwszej w Polsce fabrycznej maszyny parowej (rok1829, witraż originalnie wykonała krakowska pracownia Braci Żeleńskich w 1911 r.)  Można go oglądać na półpiętrze pałacu przy ul. Piotrkowskiej 280

Poniżej jego zdjęcie .