nasze prace i nagrody

Nasi artyści, będący jednocześnie instruktorami na naszych kursach, są często zapraszani na różne  zagraniczne festiwale sztuki, konkursy czy wystawy.
Oto przykłady różnych prac i zdobyte, głównie przez G.Gierłowskiego, nagrody.