Prace naszych kursantów

Oto kilka prac naszych kursantów wykonanych na kursie i zaraz po nim.
Wielu z nich pracuje w nowozdobytym tu zawodzie, w kraju i zagranicą.
99,5 % kursantów ocenia nasze kursy na celująco, reszta daje notę bardzo dobrą.
Ponad trzy/czwarte kursantów ceni sobie rozszerzenia tematyczne jak moduł  "Mozaika witrażowa" pozwalający prowadzić zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub w Domach Kultury czy "Fusing mikrofalowy" lub lutowanie ozdobne.